qürub

qürub
ə. 1) Ayın və ya Günəşin batması; 2) m. yox olma, məhv olub getmə; 3) m. sönmə, keçmə

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • qürub — is. <ər.> Batma, üfüqün altına keçib görünməz hala gəlmə. Günəşin qürubu. Qürub vaxtı. – Günəş qürubunun qırmızı buludları günbatan tərəfi . . bürümüşdü. C. M.. Uçan durna, sönən qürub nağılları andırır. Ə. Cəm.. // Günbatan vaxt. Müşavirə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qədir-qurub — (Yardımlı) hörmət, nüfuz. – Hamınun yanında qədir qurubi var …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • bardaş — qurmaq, bardaş qurub oturmaq – dizlərini qatlayıb baldırlarını bir birinə keçirərək oturmaq. Otaqda tək qalan xan bir neçə dəfə qalxıb oturdu, bardaş qurdu, rahat olmayıb dizi üstə əyləşdi. Ç.. Şamil, Əhməd kişinin daxmasına girəndə bardaş qurub… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dövrə — is. 1. Çevrə, dairə. Təkərin dövrəsi. 2. Ətraf, həndəvər, yan; bir şeyin dışarıdan və ya içəridən dörd tərəfi. Dağın dövrəsi. – <Bəhram Saraya:> Sən mənim şəmimsən və mən pərvanə kimi daima dövrəndə fırlanmağa hazıram. C. C.. Binanın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tor — is. 1. Balıq, quş və s. tutmaq üçün ipdən çarpaz toxunaraq bərabər məsafələrdə düyünlə bərkidilmiş alət. Balıq toru. – Sahibi tor götürüb dənizə gedəndə <Çupçik> də sümsünə sümsünə yortardı. M. C.. Mən yaralı göyərçini tordan çıxarıb… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yas — is. <ər.> 1. Yaxın bir adamın ölümü münasibətilə (hər cür zövq və əyləncədən imtina etmək və qara geymək şəklində ifadə edilən) hüzn və kədər; matəm. Yas paltarı (qara paltar). Yasa getmək. Onlarda yas var. – Yas yiyəsi kiridi, yasa gələn… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Quercus rubra L. var. borealis (Michx. f.) Farw. — Symbol QURUA Synonym Symbol QURUB Botanical Family Fagaceae …   Scientific plant list

  • Quercus rubra L. var. borealis (Michx. f.) Farw. — Symbol QURUA Synonym Symbol QURUB Botanical Family Fagaceae …   Scientific plant list

  • qəcələ — (Zəngibasar) bax qəcələk. – Qəcələ ağaşda yua qurub …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • mağar — I (Ağdaş, Bərdə, Bolnisi, Borçalı, İmişli, Qazax, Mingəçevir, Oğuz) 1. toy məclisi. – Qız evində o gecə sübhə tək mağar qurub, küy kələy elədilər (Ağdaş) 2. toy məclisi keçirmək üçün qurulmuş alaçıq. – Toyçun mağar tikirüg (İmişli); – Mağarın… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”